הוראות המשחק

מטרה לימודית: התלמיד יכיר את תהליכי מערכת ההפרשה, פעולת הכליות עם מערכת הדם ויפתח שיקול דעת בדיון קבוצתי בנושאים מקדמי בריאות.

מטרת המשחק: להגיע ראשון לסוף המסלול.

מספר משתתפים: 2  – 7 משתתפים(החל מתלמידי כתה ט’) 

תכולת המשחק: לוח המשחק  ודף בקרה

                                    26  קלפים

                                    קוביה

                                    צועדים כמספר המשתתפים

מהלך המשחק:

                        מחלקים את כל הקלפים בין המשתתפים.

מתחילים במשבצת עם החץ “בואו בעקבות מערכת ההפרשה”.

כל משתתף בתורו זורק את הקוביה ומתקדם בהתאם.

  1. 1.אם נכנס למשבצת שאלה ויש בידו קלף עם התשובה המתאימה            

מניח את הקלף במשבצת  – וזוכה להתקדם עוד 5  צעדים

נוספים בלבד  (בלי לפעול במשבצת החדשה אליה הגיע- רק זריקת קוביה מפעילה משבצת שאלה).

  1. 2.אם אין לו קלף תשובה מתאימה,  משתתף אחר יכול להציע קלף

תשובה נכונה ולהתקדם 3 צעדים.

  1. 3. אם  נכנס בתורו למשבצת בה מופיע  ציור של כליה או רק נפרון- זוכה לתור נוסף.
  2. 4. אם נכנס למשבצת שאין בה איור של כליה או נפרון  –מפסיד תור אחד.

 המנצח: מי שהגיע בדיוק לסוף המסלול.